A+
A-
Wersja kontrastowa
Gmina Pomiechówek
Zarejestruj
 Drukuj

Oświadczenie o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych Oświadczenie o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosek o oświadczenie o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych. Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są obowiązani do złożenia do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.

Kogo dotyczy

Przedsiębiorcy

Czas realizacji

niezwłocznie

Wymagane dokumenty

oświadczenie

Opłaty

Brak opłat

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy

Podstawa prawna


Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r., poz. 2277 z późn. zm.)
© 2023 Gmina Pomiechówek
aplikacja: 1.9.8.4, baza: 1.8.4.7