A+
A-
Wersja kontrastowa
Gmina Pomiechówek
Zarejestruj
 Drukuj

Zgłoszenie kandydata na zajęcia pozaszkolne Zgłoszenie kandydata na zajęcia pozaszkolne

Zgłoszenie kandydata na zajęcia pozaszkolne

Kogo dotyczy

Dzieci i młodzież w wieku szkolnym: Ze szkoły podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej

Czas realizacji

Od 1 lipca do 30 października

Wymagane dokumenty

Wypełniony wniosek o przyjęcie kandydata na zajęcia pozaszkolne

Opłaty

Nie dotyczy

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy

Podstawa prawna


Ustawa z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (Dz. U. z 1991 r. Nr 95, poz. 425 z późn. zm.)
© 2023 Gmina Pomiechówek
aplikacja: 1.9.8.4, baza: 1.8.4.7