A+
A-
Wersja kontrastowa
Gmina Pomiechówek
Zarejestruj
 Drukuj

Skrócenie terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego Skrócenie terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o skrócenie terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego.

Kogo dotyczy

Obywatele

Czas realizacji

Do 14 dni

Wymagane dokumenty


Wypełniony formularz wniosku o zezwolenie na skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego

ZAŁĄCZNIKI: Zaświadczenie dokumentujące powód skrócenia terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego.

Dowód osobisty wnioskodawcy.

Opłaty

39 zł

Tryb odwoławczy

W przypadku odmowy wydania przez urząd stanu cywilnego zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem terminu, o którym mowa w art. 4 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego można wystąpić z wnioskiem do właściwego sądu w terminie 14 dnia od dnia doręczenia

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 lutego 2015 roku w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1904)
Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r., poz. 2082)
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1000 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 463 z późn. zm.)
© 2023 Gmina Pomiechówek
aplikacja: 1.9.8.4, baza: 1.8.4.7