A+
A-
Wersja kontrastowa
Gmina Pomiechówek
Zarejestruj
 Drukuj

Wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Kogo dotyczy

Każdy ubiegających się o wydanie wypisu i wyrysu z projektu miejscowego planu /zmiany planu/ zagospodarowania przestrzennego

Czas realizacji

Do 14 dni

Wymagane dokumenty


Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Potwierdzenie wniesienia opłaty

Opłaty

Opłata skarbowa za wydanie wypisu: 30 zł - do 5 str., 50 zł - pow. 5 str. Za wydanie wyrysu 20 zł - za każdą rozpoczętą str. A4 - nie więcej niż 200 zł.

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r.o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293 z późn. zm.,
Art.30, ust.1)
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1000 z późn. zm.,
Art.1, ust.1, pkt.1, lit.a)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.,
Art.35)
© 2023 Gmina Pomiechówek
aplikacja: 1.9.8.4, baza: 1.8.4.7