A+
A-
Wersja kontrastowa
Gmina Pomiechówek
Zarejestruj
 Drukuj

Zgoda rodziców na udział ucznia w zajęciach z religii lub etyki Zgoda rodziców na udział ucznia w zajęciach z religii lub etyki

Usługa umożliwia wysłanie do wybranej szkoły oświadczenia o wyrażeniu zgody na udział ucznia w zajęciach z religii lub etyki

Kogo dotyczy

Rodzice, opiekunowie prawni ucznia

Czas realizacji

7 dni

Wymagane dokumenty

Zgoda na udział uczniów w zajęciach z religii lub etyki

Opłaty

Brak opłat

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach
(Dz. U. z 2020 r., poz. 983 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 1327 z późn. zm.)
© 2023 Gmina Pomiechówek
aplikacja: 1.9.8.4, baza: 1.8.4.7