A+
A-
Wersja kontrastowa
Gmina Pomiechówek
Zarejestruj

Oświata, kultura, sport i turystyka
Usługa umożliwia złożenie do wybranej szkoły wniosku o wydanie duplikatów i odpisów świadectw dla absolwentów lub duplikatów legitymacji szkolnej. Usługa umożliwia złożenie do wybranej szkoły wniosku o wydanie duplikatów i odpisów świadectw dla absolwentów lub duplikatów legitymacji szkolnej.
Usługa umożliwia złożenie wniosku o przyjęcie do żłobka, przedszkola lub szkoły Usługa umożliwia złożenie wniosku o przyjęcie do żłobka, przedszkola lub szkoły
Zgłoszenie kandydata na zajęcia pozaszkolne Zgłoszenie kandydata na zajęcia pozaszkolne
Usługa umożliwia wysłanie do wybranej szkoły oświadczenia o wyrażeniu zgody na udział ucznia w zajęciach z religii lub etyki Usługa umożliwia wysłanie do wybranej szkoły oświadczenia o wyrażeniu zgody na udział ucznia w zajęciach z religii lub etyki
© 2023 Gmina Pomiechówek
aplikacja: 1.9.8.4, baza: 1.8.4.7