A+
A-
Wersja kontrastowa
Gmina Pomiechówek
Zarejestruj

Komunikacja i drogownictwo
Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej o złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na umieszczenie reklamy w pasie drogowym. Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej o złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na umieszczenie reklamy w pasie drogowym.
Usługa umożliwia złożenie wniosku o wydawanie zezwolenia na zajęcia pasa drogowego. Usługa umożliwia złożenie wniosku o wydawanie zezwolenia na zajęcia pasa drogowego.
© 2023 Gmina Pomiechówek
aplikacja: 1.9.8.4, baza: 1.8.4.7